Fritidsfiskere krever strengere kontroll av turistfisket

MÅ FÅ STRENGERE KONTROLL: Dette bildet ble sendt Lofotposten i vår der bare loinbiten er skåret av, og resten av fisken ligger igjen. Bildet er tatt i Lofoten.

MÅ FÅ STRENGERE KONTROLL: Dette bildet ble sendt Lofotposten i vår der bare loinbiten er skåret av, og resten av fisken ligger igjen. Bildet er tatt i Lofoten.

Artikkelen er over 1 år gammel

Mattilsynet må pålegges å kontrollere turistfisket, mener Lofoten Fritidsfiskarlag.

DEL

Laget mener turistfisket er i ferd med å utvikle seg til et "ukontrollert fiske" langs kysten. Myndighetene innførte for et par år siden en grense for utførsel av fisk på 20 kilo for turistfiskere som bodde på registrerte anlegg, og ti kilo ved anlegg som ikke er registrert. Samtidig ble Tollvesenet styrket for å gjennomføre kontroller.

- Disse tiltakene ser absolutt ikke ut til å ha hatt ønsket virkning, i og med at det stadig avdekkes større kvantum som blir forsøkt utført ved de forskjellige grenseovergangene, heter det i uttalelsen fra styret i Lofoten Fritidsfiskarlag.

Trussel

Laget mener det er store svakheter ved dagens registrering: Det mangler oversikt hvor mye fisk som kastes ut, og fisket foregår i stor grad på den truede kysttorsken. Det er i følge laget mange eksempler på at hele fisken ikke benyttes, bare den verdifulle loinbiten. Kontroller på grensen har avdekket biler med fulle frysebokser av fisk på vei ut av landet.

- Disse forhold er en alvorlig trussel mot de kystnære fiskebestandene som igjen vil kunne ramme både kystfiskere og norske fritidsfiskere som har nedarvede, strengt regulerte rettigheter, mener styret som krever langt strengere reguleringer, både anlegg som huser fiskerne og fiskerne selv.

Blant annet vil fritidsfiskerne i Lofoten at Mattilsynet skal pålegges, minimum ved uanmeldte stikkprøver, å kontrollere mengden avfall ved anlegg. Anleggene må pålegges å utføre kontroll med hvor mye fisk den enkelte turist tar og journalføre dette. I tillegg må grensekontrollen styrkes, og reaksjonene for forsøk på utførsel av for mye fisk må bøtelegges langt strengere.

- Mange turistfiskere driver nok sitt fiske innenfor loven, men dessverre er der nok en altfor stor del som ikke gjør det. Denne delen av turistfiskerne bryter ikke bare regelverket omkring turistfiske, men de bedriver også økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, heter det i uttalelsen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken