Johanne leder en forening på 14 medlemmer. Før jul ga foreningen en gave verdt 150.000

Helselaget Håpet er en liten, men svært aktiv forening. Før jul ga de en hjertekompresjonsmaskin verdt 150.000 til ambulansen i Moskenes.