– Vi trenger flere frivillige på sykehjemmene

ØKT AKTIVITET: Daglig leder Aud Karin Larsen og aktiviteskoordinator Gry Hansen i Vestvågøy Frivillighetssentral ønsker å skape enda mer aktivtiet på sykehjemmene, men trenger flere frivillige.

ØKT AKTIVITET: Daglig leder Aud Karin Larsen og aktiviteskoordinator Gry Hansen i Vestvågøy Frivillighetssentral ønsker å skape enda mer aktivtiet på sykehjemmene, men trenger flere frivillige. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Vestvågøy Frivillighetssentral sørger for at beboerne ved sykehjemmene på Vestvågøy får et aktivitetstilbud minst to dager i uka. Nå ønsker de å utvide tilbudet, men er avhengig av flere frivillige.

DEL

I 2012 bestemte Vestvågøy kommune seg for gi midler til Vestvågøy Frivillighetssentral slik at de kunne ansette en person i 50 prosent stilling som har ansvaret med å koordinere aktiviteter ved de to sykehjemmene på Vestvågøy.

Skjer mye

Aktivitetskoordinator Gry Hansen og daglig leder Aud Karin Larsen i Vestvågøy Frivillighetssentral mener mye har skjedd på disse årene.

– Det omtales at det skjer lite på sykehjemmene, men det har skjedd mye positivt på aktivitetsfronten de siste årene. Vi gjør det beste ut fra de forutsetningene vi har, sier de to.

Gry Hansen forteller at de har faste aktivitetsdager på Lekneshagen og på Vestvågøy Sykehjem.

– Det skjer ganske mye. Vi har aktiviteter på hvert av sykehjemmene minst to dager i uka. Vi har satt opp et årshjul slik at avdelingene og pårørende vet når det er aktiviteter. Vi legger opp aktivitetene i størst mulig grad etter det beboerne ønsker. Sang og musikk er desiderte mest populært, og det prøver vi så godt vi kan å ta hensyn til. Samtidig må vi prøve å få til et tilbud til alle. I høst skal vi ha blant annet en hattefest, og vi har flere spennende planer framover. Vi ønsker også tips og innspill på aktiviteter, sier Hansen.

– I tillegg holder pårørendeforeninger, Trivselsrådet, og andre lag/foreninger tilstelninger flere ganger i året, legger Larsen til.

Flere frivillige

Gry Hansen og Aud Karin Larsen håper at flere frivillige kan bidra med noen timer i måneden for å gjøre hverdagen enda litt bedre for beboerne på sykehjemmene.

– Vi er helt avhengige av frivillige for å få til dette aktivitetsprogrammet. Vi har mange som bidrar, men ønsker flere. Hvor mye tid den enkelte vil bruke på frivilligheten er helt opp til personen selv. Vi er glad for hver en time. Alle som vil være frivillig får veiledning i forkant. Vi oppfordrer flere til å prøve seg som frivillig. Tilbakemeldingene fra dem som er frivillige er at det er sosialt og givende. Vi ønsker frivillige i alle aldre, sier de to.

Vestvågøy Frivillighetssentral har begrensete midler til å bruke på aktiviteter.

– Sang og musikk som er svært populært er kostbart. Vi søker etter midler fra ulike hold og vi har fått en del penger. Vi ønsker å skape mer aktivitet, og er det noen, både private og bedrifter, som ønsker å bidra med noen kroner for å skape aktiviteter for de eldre setter vi og de eldre veldig stor pris på det, sier Hansen og Larsen.Artikkeltags