På søndag inviterer Borge kirke til Barnas supersøndag.

- Ett-, to-, tre- og fireåringer er invitert til en heftig rytmisk messe, med utdeling av tilpassede gaver til det enkelte årskull. Dette er noe vi startet med for to år siden, og siden responser har vært så god, har vi gjort det til en tradisjon. Barn liker livsutfoldelse, fest og musikk. Derfor fortjener de å få en slik opplevelse i kirkerommet, forteller sokneprest Frode Wigum som legger til at han og kantor Ken-Gøran Mikkelsen har varmet opp i kirkerommet, og er klar til søndagens happening.