Gå til sidens hovedinnhold

FrP bytta bort rettsikkerheten, fikk 20 km asfalt igjen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ubegripelig at representanter fra regjeringspartiene og støttepartiet FrP i et fylke som Nordland vil legge til rette for mer sentralisering. Nå er det rettssikkerheten i fylket vårt som står for tur til å falle for Høyres grep og FrPs sviktende dømmekraft.

Har representantene Ebbesen, Åsjord Sire, Søttar og Freiberg glemt geografien i Nordland, siden de fortsetter å sentralisere nordlendingenes tjenester? Vårt fylke er så stort at vi kan legge både Oslo, Vestfold, Akershus, Østfold, Øst-Agder, Vest-Agder og Rogaland inn i Nordland fylke, og enda ha areal igjen.

En kan spørre seg hvorfor tingrettene i Nordland er mindre verd nå for Frp enn de var i juli. Før sommerferien var Frp med på et forlik med opposisjonspartiene for å sikre fremtiden for ALLE tingrettene i Nordland.Nå har FrP klamret seg fast i skjørtene til statsminister Solberg, og klistret seg inntil H, V og KrF, igjen.

De nye forlikspartene legger til rette for at de rettstedene som ikke er hovedstedet i den enkelte rettskrets nedprioriteres. Dermed vil de oppfattes som annenrangs og stå i reell fare for å legges ned. Om noen tror at det ikke vil skje, er det bare å se til Campus Nesna. Løftet om å utvikle studiestedet på Helgelandskysten i fusjonsavtalen mellom HiNe og UiN ble raskt brutt. Utvikling ble avvikling, med H, FrP, V, KrF sin velsignelse.

FrPs forlik med regjeringen inneholder ikke mye å rope hurra for i Nordland. De har bytta bort domstolenes framtid for 20 km asfalt på strekka Fauske – Ballangen. Folk i Nordland har fått mye mer igjen for en samling rundt Senterpartiets budsjett, og våre forslag i Stortinget i saken om Endringer i domstolloven (domstolstruktur).

Senterpartiet ønsker mer fleksibilitet, samarbeid og saksdeling mellom dagens rettskretser. Samtidig foreslo vi å opprettholde tingrettene i Ofoten, Vesterålen, Lofoten, Salten, Alstahaug, Rana og Brønnøy som selvstendige domstoler med stedlig ledelse. Vi foreslo også opprettholde dagens jordskifterettene i Ofoten og Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen, Salten og Helgeland som selvstendige domstoler med stedlig ledelse. Alle forslagene ville hatt flertall med FrPs stemmer.

Kommentarer til denne saken