Frp ville doble WWF-støtte: – Denne saken er så viktig at vi bør strekke oss langt

Fremskrittspartiet ville doble fylkeskommunens bidrag til årets TV-aksjon til WWF, til 490.000 kroner. Trusselen fra plastforurensning overskygger WWFs tidligere kvalfangstmotstand.