Frykter sommertrafikken - flertall av bilistene i Nordland er uoppmerksomme