Full av lovord om kommuneoverlegens innsats: - Det er gjort en veldig god jobb

Kommuneoverlege Jan Håkon Juul forsikret mandag at intensjonen med de strenge karantenereglene ikke er å ramme lokal industri. Han og helsevesenet i Vågan fikk mandag ros for sin innsats.