Fylkesmannen advarer mot næring i dette området: - Svekker Leknes som tettsted

Fylkesmannen protesterer mot planene om nytt næringsområde på Storeidet. – Det vil svekke Leknes som tettsted.