Fylkesmannen mener det foregår ulovlig avfallshåndtering like ved et naturreservat: Truer med tvangsmulkt

Fiskeprodusenten AS Glea på Røst har fått varsel om tvangsmulkt på 100.000 fra Fylkesmannen. Bakgrunnen er at fylkesmannen mener bedriften driver med ulovlig avfallshåndtering i nærheten av et naturreservat.