Fylkesmannen, Tom Cato Karlsen, hadde bedt om å få møte ordfører, varaordfører, rådmannen og rådmannens ledergruppe. I stedet valgte de at besøket skulle bli en del av kommunestyremøtet på tirsdag.

– Flere av spørsmålene handlet om konfliktnivået rundt arealbruk og dispensasjoner, og i svarene fra fylkesmannen og staben kom det tydelig fram at gode planer, som man forholder seg til, vil kunne være en framtidig konfliktdemper, skriver Vestvågøy kommune i sitt nyhetsbrev.

Videre skriver de:

– Det ble også sagt fra fylkesmannens stab, på direkte spørsmål, at Vestvågøy ikke blir ansett som en versting, selv om det ofte kommer saker fra vår kommune. Kommunen fikk derimot flere godord med seg på veien der det ble påpekt at Vestvågøy kommune over tid har hatt en god administrasjon. Og i den sammenhengen ble det også trukket fram at det gjerne blir kommunens lott å forsøke å finne løsninger på konflikter som i bunnen er av privatrettslig karakter.

Fylkesmannen hadde også fokus på beredskap på møtet. Hans første møte med krisehåndtering i fylkesmannsrollen var snøfallet, snørasene og evakueringen i Lofoten i januar.

– Karlsen var tydelig på at vi må forberede oss på vær- og klimamessige endringer, og at vi må rigge oss deretter, skriver kommunen i brevet.