Overvåker Svolværvassdraget også i 2018

Det blir overvåkning av sjøørret og sjørøye i Svolværvassdraget også i 2018.

Det blir overvåkning av sjøørret og sjørøye i Svolværvassdraget også i 2018. Foto:

Fylkesmannen i Nordland har satt av nye 150.000 kroner til overvåkning av sjøørret og sjørøye i Svolværvassdraget.

DEL

Fylkesmannen i Nordland har nå varslet Lofoten vannområde om at tilskuddet for undersøkelser av vandringer hos sjøørret og sjørøye i Svolværvassdraget i fjor, nå blir utbetalt.

Miljødirektoratet har for 2017 tildelt Fylkesmannen i Nordland totalt 1.062.400 kroner til overvåking knyttet til EU sitt vanndirektiv og vannforskriften. 150.000 kroner av dette ble avsatt i mai i fjor til undersøkelser av vandringer hos sjøørret og sjørøye i vassdraget.

Den 21. september i fjor kom det nytt brev fra Miljødirektoratet om at Fylkesmannen i Nordland var blitt tildelt egne øremerkede midler som skulle gå til registrering av fiskevandringen i Svolværvassdraget. Disse øremerkede midlene skal nå gå til å finansiere fjorårets registreringer i dette vassdraget.

De opprinnelige 150.000 kroner, som Fylkesmannen ga tilsagn om 10. mai i 2017, skal benyttes i år til vannovervåking etter nærmere avtale med Fylkesmannen.

Dette betyr at det nå allerede er åpnet for fortsatte undersøkelser av vandringer for sjøørret og sjørøye i Svolværvassdraget i år.

Siste frist for innsending av foreløpig rapport og regnskap for bruk av tilskuddsmidler i 2018, er 15. november 2018.

Artikkeltags