Fylkesrådet er imot friskolen Jim Roger vil etablere på Leknes

Havbruksakademiet Nord AS har planer om at starte en friskole innen naturbruk og akvakulturfag på Leknes. Fylkesrådet i Nordland gir planene strykkarakter.