Fylkestinget: - Nordland kunst- og filmhøgskole må sikres statlig finansiering

Fylkestinget i Nordland kom nylig med en felles uttalelse fra alle partigrupper om framtiden til kunst- og filmhøyskolen i Kabelvåg.

DEL

Framtiden til skolen har vært preget av uvisshet etter at det i Nordland fylkesråds budsjett og økonomiplan for 2020-2023 ble foreslått en avvikling av kunst- og filmfagskolen i Kabelvåg. Opprinnelig lå det an til at skolen ikke skulle ta opp studenter i studieåret 2020/2021, men posisjonspartiene kom senere fram til et modifisert forslag der man åpner for å drifte skolen videre dersom det kommer signaler om videre finansiering.

- I flere tiår har Nordland fylkeskommune gjennomført et kunstnerisk og akademisk løft for kunst- og filmundervisningen i Nordland. Etter flere år som selvstendig videoverksted og kunstskole, ble Nordland kunst- og filmskole etablert i 1997. I 2008 ble skolen akkreditert som fagskole, før de store ambisjonene kulminerte i at Bachelor i bevegelige bilder ble akkreditert av NOKUT som høgskoleutdanning i 2017. I dag rekrutteres studenter fra både Nord-Norge, Norge og Europa, og skolen gir et vesentlig bidrag i å utdanne kunstnerisk reflekterte film- og kunstarbeidere. I tillegg er skolen en viktig bidragsyter til kunstnerisk utvikling i både Lofoten, Nordland og Norge. Skolen har et utstrakt samarbeid med andre kunstinstitusjoner både i Norge og utenfor, og tilbyr en unik utdanning innenfor sitt felt, skriver fylkestinget i en fersk uttalelse i saken.

Vil ha staten på banen

Fylkestinget presiserer videre at det ikke er naturlig at en fylkeskommune eier og drifter et høgskolestudium.

- Utdanningen må være en del av en akkreditert utdanningsinstitusjon. Fylkestinget i Nordland ønsker å understreke behovet for at staten nå sikrer en fremtidig finansiering av skolen i Kabelvåg. Staten må følge opp de kunst- og filmfaglige ambisjonene skolen og Nordland har hatt for dette fagfeltet, gjennom å utvikle dette studiet videre innenfor en mer hensiktsmessig og naturlig finansieringsstruktur, påpekes det.

- I den utfordrende tiden vi nå står i, er det derfor enda viktigere enn tidligere at vi kan gi studenter gode kunstneriske utdanningstilbud, og at staten bidrar til å finansiere dette tilbudet. Det er av nasjonal interesse at vi har en slik kunstfaglig utdanningsinstitusjon som, med utgangspunkt i Lofoten, tilbyr en helt unik kunst- og film/bildeutdanning. Nordland kunst og filmhøgskole har behov for finansiering av studieplasser og drift av studietilbudet. Utdanningen, som er godkjent av Nokut, er avhengig av en selvstendig finansiering i denne fasen for å kunne bli tatt inn som en del av tilbudet til en eksisterende utdanningsinstitusjon, eksempelvis et universitet. Nordland fylkesting ber derfor Stortinget og Regjeringen om at Nordland kunst- og filmhøgskole sikres statlig finansiering av bachelorutdanningen i bevegelige bilder.


Send inn tekst og bilder «

Lofotposten vil fortelle om smått og stort i Lofoten, men vi rekker ikke over alt. Har vi gått glipp av noe? Du kan bidra her!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken