Gå til sidens hovedinnhold

SV og Rødt kritiserte fiskeriministerens i fylkestinget

Artikkelen er over 3 år gammel

I høst ga Per Sandberg (Frp) Øksnes-bedriften Gunnar Klo AS dispensasjon fra Deltakerloven, og åpnet for at bedriften kan bli majoritetseier i et fiskefartøy. Som hovedregel skal fiskefartøy eies av aktive fiskere for å sikre at kvotene blir værende langs kysten. Klo fikk dispensasjon fordi salg av fartøyet ville føre til at bedriften mistet en god del av råstoffet.

– Dette er en av flere saker der fiskeriministeren har fattet enkeltvedtak på tvers av norsk fiskeripolitikk. Å slippe industrien til som eier av kystfiskefartøy kan sette ytterligere fart på struktureringen i kystflåten, mente Marius Meisfjord Jøsevold (SV) som tok opp saken i en interpellasjon i fylkestinget.

Han ønsker at fylkeskommunen meisler ut en fiskeripolitisk strategi for å «motvirke utslagene av fiskeripolitikken» til regjeringen. Men fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF), delte ikke kritikken. Hun viste til at Deltakerloven åpner for dispensasjon dersom regionale eller næringsmessige hensyn taler for at en bedrift kan rammes dersom et fartøy forsvinner.

– Departementets handlingsrom er vidt. Deltakerloven åpner for at det kan fattes enkeltvedtak. Jeg registrerer at Sandberg i etterkant har avslått en søknad fra en bedrift i Lyngen om å få overta en fiskebåt. Vi må anta at Klo-bruket oppfyller betingelsene for dispensasjon, sa Noresjø og viste til at fylkestinget skal diskutere fiskeri når nytt forslag til kvotesystem skal behandles i Stortinget på nyåret.

Johs. H. Giæver AS, som også har anlegg i Henningsvær, fikk avslag like etter at Gunnar Klo AS fikk ja.

Dagfinn Olsen (Frp) mener det er bedre at en fiskebedrift får eie fiskefartøy enn av kvotene selges ut av en kommune eller region.

– Sandberg har fulgt Deltakerloven og gitt dispensasjon i ett tilfelle av særlige hensyn. Han har ikke uthulet, men fulgt loven, sa Olsen.

Les også:

Fiskekjøper i Henningsvær fikk avslag på å eie fiskebåt

Les også:

– Fiskerne må eie båtene

Kommentarer til denne saken