- I år skal vi bruke vel 14,5 millioner kroner på til sammen 17 tiltak i 12 kommuner som sikrer vegene hvor barn og unge ferdes, sier leder for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg og samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) i en pressemelding.

-Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken er en bærebjelke i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og det er et prioritert mål i Regional transportplan Nordland. Trafikksikkerhet blir prioritert selv i en presset økonomisk situasjon, hvor fylkeskommunen totalt

Det meste av pengene fra går til bygging og planlegging av nye gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak rundt skoler og på skoleveg. Det legges opp til at tiltakene skal være ferdige til 1. november neste .

Vestvågøy kommune har fått 260.000 kroner som skal brukes for å bedre trafikksikkerheten ved Fygle skole.

Les også: Tre millioner til gangvei i Svolvær: - Dette garanterer fullføring av prosjektet