I dag er rutene mellom Lofoten og Bodø såkalte FOT-ruter. Staten kjøper transport på flyruter enkelte steder i landet for å sikre at de er bedriftøkonomisk lønnsomme og dermed sikre at det er et godt flytilbud i hele landet.

Lignende ruter finnes også fra Stokmarknes og Værøy. I dag er det Widerøe som har anbudet på disse rutene. Anbudskonkurransen som skal i gang nå, gjelder fra 1. april 2024. Samferdselsdepartementet har bedt alle fylkeskommunene i landet om å komme med innspill til hvordan ruteproduksjonen skal være, blant annet hvor mange avganger det skal være til og fra flyplassene.

Fylkesrådet har som punkt nummer én at de kommende FOT-kontraktene må stimulere til en raskest mulig overgang til null- og lavutslipssteknologi.

Fylkesrådet har ønsker økt antall avganger på Helgeland, Evenes og Stokmarknes. Når det gjelder Lofoten mener fylkesrådet at flytilbudet mellom Svolvær, Leknes og Bodø må videreføres på dagens nivå.

Det samme gjelder helikoptertilbudet mellom Værøy og Bodø i begge retninger.

Forslaget skal endelig behandles i fylkestinget i juni.