Fylkesrådet ønsker å sette av penger til et kjeveortopeditilbud i Lofoten. Forslaget innebærer at det hvert år kan kuttes opp mot 2000 reiser for pasienter som de siste årene har måttet reise til Bodø for å få behandling.

–Dette er en innmari god nyhet. Først og fremst er det positivt for de unge pasientene våre som nå vil slippe å ha så mye fravær fra skole, men det er også positivt for opp mot 700 ledsagere som ofte har måttet ta seg fri fra jobb, sier fylkesråden med ansvar for tannhelse, Christian Torset.

– Det blir en løsning på kjeveortoped i Lofoten, de vet ikke hvor det blir – men det blir!

3,7 millioner

Dersom fylkestinget stiller seg bak fylkesrådets forslag, vil fylkeskommunen først sette av 3,7 millioner kroner til å dekke utstyr og lokaler, og deretter driftsmidler til å dekke rundt 30 % funksjon hvert år. Dette er det estimerte behovet i Lofoten. Reisekostnadene fra pasienter i Lofoten har alene beløpt seg på rundt 4 millioner kroner hvert år, men disse pengene har gått fra et statlig budsjett, og er penger som fylkeskommunen ikke vil få tilført som kompensasjon for at tilbudet nå blir opprettet i Lofoten, ifølge Torset. Likevel vil fylkesrådet fortsette å jobbe for at staten også kan være med og finansiere deler av tilbudet.

Trine Sørgård Nicolaisen og David Sørgård i Tussan på Vestvåøy har tre barn som fram til nå har møtte reise til Bodø for behandling. I tillegg så kommer det to til om ikke lenge,

Trine er vedlig glad for beskjeden om at det blir kjeveortoped i Lofoten.

- Oj, så bra og sannelig på tide. Det er bra de vil bruke penger og dette er virkelig kjempegreier, sier en fornøyd Sørgård Nicolaisen.

Et etterlengtet tilbud

Ønsket om et slikt tilbud i Lofoten har vært stort gjennom flere år, etter at den siste kjeveortopeden som var der flyttet. Men utfordringene har vært flere, og har vært knyttet til både økonomi og tilgang på fagfolk med rett utdanning, sier en glad fylkesrådsleder, Elin Dahlseng Eide.

–Dette har vi jobbet for å få til over ganske lang tid. Nå ser det ut til at vi får på plass både økonomien og at vi har fagfolk tilgjengelig som ønsker å etablere en slik praksis i Lofoten. Det er helt i tråd med fylkesrådets ambisjoner om at det skal være mulig å bo og leve i hele Nordland. Og vi tar tross alt mål av oss om å være ungdommens fylke. Da må vi innfri en del av de forventningene som barn og unge stiller til oss, også på tannhelse, sier Eide med et skikkelig flott tannpastasmil.

Forholdsvis kort tidshorisont

Midlene til å etablere tilbudet kommer som en følge av ekstra stor skatteinngang til fylkeskommunen i 2022. At nordlandssamfunnet går så godt har dermed direkte innvirkning på at tilbudet kan etableres, sier nestleder i fylkesrådet, Svein Øien Eggesvik.

–Ja, når nordlandssamfunnet går så godt som det har gjort de senere årene, så gir det et større handlingsrom. Å få lov til å gi tilbake, spesielt til et tilbud som kommer barn og unge til gode, er ekstra fint, konkluderer han.

Fylkesrådet tror det ikke skal ta altfor lang tid før tilbudet er på plass dersom fylkestinget stiller seg bak forslaget i juni.

–Nå må selvsagt utstyr kjøpes inn, lokaler må ordnes og avtale med kjeveortoped skrives under, men jeg tror det vil komme på plass i løpet av rimelig kort tid, avslutter Christian Torset.

Det er ikke avgjort hvor kjeveortepeden får kontor i Lofoten.

Fylkesråden forslår spleiselag for kjeveortopedi i Lofoten