Dieselfyllingen i køen på Moskenes fergekai blir som nylig omtalt her i Lofotposten vurdert som uaktsomt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Men Statens vegvesen slår ikke ned på frakt av diesel i varebiler med mindre det totale antallet liter overstiger 999.

Det får Lofotposten vite hos Nilsen, som har kontroller langs veiene som sitt fagfelt.

Han kan fortelle at det først er når antallet liter diesel overstiger 999 at kravene til merking av bilen og ADR-sertifikat slår inn.

Da er det en rekke krav til kompetanse og merking av bilen.

Verken merking eller spesialkompetanse kreves ifølge Nilsen for volum under 999 liter, som han kan fortelle er innslagspunktet for Tankbilforskriften.

– Men det er et krav om at den som står for transporten skal «godtgjøre» hva som fraktes, og det bør være et fraktdokument. Transportøren «skal vite hva han gjør», uten at det er nærmere spesifisert. Det skal også være brannslokkingsutstyr i bilen, redegjør Nilsen.

Han påpeker at dette gjelder for frakt av diesel, og at det er helt andre regler for frakt av bensin.

Nilsen peker også på at det ikke er noe i veien for at entreprenører frakter diesel i en varebil til anleggsmaskiner, noe han forteller at er en vanlig måte å gjøre det på.