– Arena Lofoten har som mål å nå bredt og gjøre kunsten tilgjengelig for flere. Vi vil etablere en kontinuitet i festivaler og arrangementer for å skape en ny kunstarena utendørs. Dette var hensikten fra starten av, men etter koronautbruddet har konseptet fått enda større betydning.

Det skriver Galina Manikova i en prosjektbeskrivelse til Flakstad kommune. Hun ønsker å få til en utendørs kunstfestival på Rambergstranda 26. august. 20 kunstnere skal etter planen delta med sine verk. Samtidig er barneskolen i nærområdet invitert, for å delta i to ulike prosjekter.

Relatert til dagens situasjon

Selve festivalen har fått navnet «Fat det ufattelige».

– Vi er i full gang med å planlegge hvordan festivalen skal bli. Tanken bak er at vi skal lage kunst som er relatert til dagens situasjon. Det skal handle om å reflektere rundt situasjonen i dag, hvor vi er og at ingen riktig vet hva som vil skje. Tanken er at vi skal lage runde fat, og sette det sammen til en form. På den måten blir alle verk koblet til en enhet, sier Manikova.

Festivalen vil også inneholde workshop, performance og en danseforestilling.

– Lill-Anita Olsen vil holde workshop med skolebarna på Ramberg skole, hvor de skal lage fat av det de finner på stranda. Det handler om å konvertere søppel eller annet materiell som de finner, for å gjøre det om til kunst. De skal se hvordan de kan gjøre det stygge om til det vakre, sier Manikova og legger til at både hun selv, samt flere kunstnere vil ha workshop.

Fotosenter

Planen er også å få satt opp et bygg som skal fungere som et fotosenter.

– Formålet er å arrangere aktiviteter og utstillinger i forbindelse med fotosenteret som er planlagt. Fokuset er på fotooverføring på ulike materialer, gamle fotoemulsjoner, storformat fotografi og alternative fototeknikker. Prosjektet har blitt påbegynt i 2015 og har tidligere fått støtte til et forprosjekt fra kommune, fylkeskommune og kulturrådet. Prosessen med reguleringer og kommunale tillatelser har gått sakte, men nå har kommet i en ny fase.

– Det har blitt gitt en byggetillatelse for den første bygningen som det søkes byggetilbud til nå. Bygget blir ferdigstilt i løpet av året som kommer. Samtidig utarbeides det nå en detaljreguleringfor etablering av en kunstnerlandsby med minihus bebyggelse, forklarer Manikova.