«Galskap er å gjøre det samme om og om igjen, og forvente et annet resultat», sa Albert Einstein.

I dag, 3 dager før valget, velger Rødt og SV å angripe Høyre med kraftig skyts. De forsøker å få presset av sine egne skuldre, og over på oss. Sannheten er at vi har vært på sidelinjen de 4 siste årene. SV og Rødt, sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har styrt Vågan kommune.

For 12 år siden, da Eivind først ble ordfører, var Vågan kommunen i en lignende økonomisk situasjon som nå. Høyre brukte først 4 år på å få økonomien på riktig spor (faktisk i et konstruktivt og godt samarbeid med blant annet Rødt). Deretter fra 2015- 2019, sammen med FRP, V og SP satte vi av ca 90 millioner for fremtidige renteutgifter. Vi ante nemlig at rentene ville stige. De fire siste årene har Vågan vært styrt av SV, AP, Sp og Rødt, og de 90 millionene er brukt opp FØR renteøkninger kom.

Samtidig har man brukt forunderlig lite på barnehager, 16 mill under nasjonalt snitt pr år! Og 11 mill mindre pr år enn nasjonalt snitt til kommunens svakeste (sosialutgifter).

Anbefalingen for fondsmidler i kommuner er at en kommune bør ha 7,5-10% av årlig forbruk avsatt på fond. I Vågan har kommunestyret vedtatt mål på 10% i fond. Pr. 31/12-2022 har Vågan vel 7 mill på fond, eller ca 1% av kommunens utgifter pr år! Kommunedirektør advarer i siste formannskap om at vi pr august ligger an til underskudd i 2023 på 20-30 millioner. Derfor vedtok formannskap innkjøp- og ansettelseskontroll for resten av året!

Rødt foreslår at vi gjerne kan stå på Robek-listen. Her er vi uenig. I dag er det 12 kommuner i Norge som har styrt kommunen så dårlig at de har havnet på Robek. Kan Vågan kommune være bekjent med å være en av 13 kommuner i Norge som ikke klarer å styre sin egen økonomi?

SV mener tilsynelatende at vi ikke trenger å jobbe for å bruke ressursene så godt som mulig i helse – og oppvekstsektorene. Helsesektoren og oppvekstsektoren utgjør til sammen ca 85% av kostnadene til Vågan kommune. De vil heller ikke kutte i Ikke-lovpålagte tjenester. Vi vil gjerne se hvordan de tenker å kutte kostnadene?

Alt merforbruk må en gang betales. Dersom vi går 30 millioner i minus i 2023, må vi enten ha midlene på bok (noe vi ikke har), eller så må vi betale for dette merforbruket i årene som kommer.

Høyrestyrte kommuner skal være gode å bo, arbeide og drive næring i. Ikke bare nå, men også i framtiden!

Til slutt kan ikke SV sin angst for bedriftsøkonomene i Høyre få stå uimotsagt. Det er faktisk slik at også bedriftsøkonomer forstår at en kommune ikke kan basere seg på et generelt forbruk som er høyere enn inntektene. Med det sagt, så har Høyre også flere samfunnsøkonomer på lista, i tillegg til kommunalt ansatte, helsepersonell, ledere og folk i private bedrifter. Vi er faktisk helt vanlige folk som mener vi må finne effektive løsninger som er økonomisk bærekraftige, samtidig som vi tar vare på individene i kommunen.

Sissel Pedersen,
Varaordførerkandidat Vågan Høyre


Kristin Elvelund
6.kandidat Vågan Høyre


Roar Syltebø
7.kandidat Vågan Høyre


Line Nessø Eide
8.kandidat Vågan Høyre