– Gammelskolen et sted å samle uorganisert ungdom

Sylvia Henriksen tror den gamle barneskolen i Kabelvåg bør gjenbrukes for å skape et tilbud og miljø for uorganisert ungdom.