Gammelt søppeldeponi kan bli brannvesenets nye øvingsfelt