Måtte grave opp nylagt drensgrøft: – Prosjekteringen kunne vært bedre

Anleggsarbeidet med den nye gang- og sykkelveien mellom Ballstad og Gravdal møter stadig nye utfordringer. En nylagt grøft måtte graves opp igjen.