Prosjektet skulle være ferdig i juni: Det blir det ikke!

Arbeidet med den nye gang- og sykkelveien mellom Gravdal og Ballstad skulle stå ferdig i juni i år. Prosjektet er kraftig forsinket og vil ikke stå ferdig før langt ut på høsten.