Gang- og sykkelvei til Ballstad: - Prosjektet er kraftig forsinket, men entreprenøren kan ikke lastes

I desember i fjor startet arbeidet med gang- og sykkelvei mellom Ballstad og Gravdal. Etter planen skulle prosjektet være ferdig i juni 2020. Nå er det klart at prosjektet er kraftig forsinket, men vegvesen mener entreprenøren ikke kan lastes.