Gå til sidens hovedinnhold

Går Arbeiderpartiet mot sitt eget vedtak?

Artikkelen er over 1 år gammel

Svar til Lena Hamnes og hennes "Venstres dobbeltspill om leteboring ved Lofoten"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiets Lena Hamnes vil nå ta kampen mot oljeboring ved Trænarevet. Det er nye toner fra Arbeiderpartiet, som selv ledet regjeringen som åpnet området i 2011.

Vi forstår reaksjonene på at vår egen klima- og miljøminister Ola Elvestuen, ikke kunne ta klagen på vedtaket om leteboring til følge. Venstre er imot oljeaktivitet ved Træna-revet, og det hadde vært flott å kunne reversere åpningen av dette området. Men slik fungerer ikke verden, også statsråder må følge reglene som følger av å leve i en rettsstat.

Den omstridte letebrønnen ligger i et område som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2011, under den rødgrønne regjeringen. Klagen som er behandlet, gjelder Miljødirektoratets tillatelse til leteboring, som ble gitt som følge av at området allerede er åpnet. Den er ikke et spørsmål om å være for eller mot oljeutvinning ved Trænarevet. Det toget gikk i 2011. Og for ordens skyld: Venstre var den gang imot, og utfordret statsråd Terje Riis Johansen (Sp) fra Ap-regjeringen på det. Svaret vi fikk var at hensynet til petroleumsvirksomhet var viktigere enn advarslene fra Miljødirektoratet om sårbar natur.

I klagebehandlingen måtte klima- og miljødepartementet finne såkalt saklig grunnlag for å overprøve tillatelsen fra Miljødirektoratet om leteboring. Man skulle tro de miljøfaglige rådene som i 2011 ble satt til side var saklig nok grunnlag. Men slik er det ikke. Saklig grunnlag er å avdekke ny informasjon eller feil i saksbehandlingen, innenfor rammene som allerede er gitt. Og rammene som ble gitt i 2011 er dessverre vide nok til at klima- og miljødepartementet ikke kunne godkjenne klagen uten å gjøre et ulovlig vedtak. Dersom Hamnes likevel kan hoste opp saklig grunnlag, som ikke er nevnt i vedtaket fra KLD, skal vi være de første til å overbringe dette til statsråden.

https://www.regjeringen.no/contentassets/71f2b2ea562244ddb530ca3a13630654/avgjorelse-av-klage-pa-tillatelse-til-boring-av-letebronn-66111-1-toutatis-l757856.pdf)

Hamnes mener Ola Elvestuen kunne gjort som Aps Siri Bjerke gjorde i 2001, og stoppet leteriggen. Men hun er kanskje ikke klar over at Norge ikke hadde systemet med TFO eller forvaltningsplaner for havområdene i 2001? I dag gjør disse rammene det langt mer krevende å stoppe letevirksomheten, uten å fatte et ugyldig vedtak. Vi hadde nok fått en fjær i hatten og unngått kritikken, om Elvestuen hadde tatt klagen til følge. Men resultatet hadde blitt det samme. Staten ville blitt saksøkt og oljeletingen fortsatt.

At Hamnes er så tydelig i sin motstand mot oljeaktivitet ved Trænarevet, velger vi imidlertid å glede oss over. Det håper vi betyr at Ap er på gli, og kan skli i riktig retning også i denne saken slik de omsider skled ned på et ansvarlig standpunkt mot å konsekvensutrede oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. For hadde ikke SV og Venstre klart å stoppe Ap, Høyre og Frp fra å sende leteriggene dit, så hadde flere klagesaker havnet på Elvestuens bord. Og vi hadde igjen måttet forsvare en klima- og miljøminister som lite kan gjøre i møte med hodeløse, men likevel lovlig fattede vedtak.

Træna-saken viser hvor viktig det er med tydelige grenser for oljesektoren. Venstre vil derfor gi Lofoten, Vesterålen og Senja varig vern, og i forbindelse med oppdateringen av Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, som behandles nå i vinter, vil vi verne Barentshavet Nord og utvide vernesonene omkring sårbare områder, slik som Træna-revet. Selv om det skulle finnes olje ved Træna så er det ingen automatikk i at oljeselskapet skal få tillatelse til å hente den ut.

Venstre vil arbeide for å få stoppet videre virksomhet, og vi håper Hamnes lykkes med å få sitt eget parti til å gjøre det samme. I kampen for sårbar natur trenger vi alle med på laget.

et.

Kommentarer til denne saken