Hensikten er tallmateriale og statistikk, og DSB har laget et registreringsskjema for uhell med fyrverkeri, som du finner her.

DSB ønsker å kartlegge alle ulykker og uhell som kan knyttes til fyrverkeri, og ikke kun uhell der brannvesenet har vært til stede.

Her er fyrverkerireglene fra DSB

  1. Planlegg fyrverkerioppskytningen i god tid.
  2. Les bruksanvisningen nøye før bruk.
  3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.
  4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte.
  5. Bruk tennstav. Unngå lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Tennstav får du kjøpt der du kjøper fyrverkeri.
  6. Bruk beskyttelsesbriller.
  7. Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på.
  8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.
  9. Hold god avstand fra oppskytingen.
  10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.