Det fremgår av en pressemelding fra Vesterålskraft. Torsdag ble det gjennomført en ekstraordinær generalsforsamling i Vesterålskraft AS.

Her ble det mye omtalte aksjesalget til Lofotkraft behandlet.

Det er nå klart at Lofotkraft Holding AS er formell eier av 30 prosent av aksjene i Vesterålskraft. Lofotkraft bød 215 millioner kroner for aksjeposten til Øksnes kommune.

Bø kommune har også vedtatt å selge sin aksjepost på 35 prosent. Denne prosessen er ikke formelt avklart enda.

- Salg av Bø kommunes aksjepost er formelt ikke over på Lofotkraft Holding AS' hender da Sortland kommunestyre ikke behandler utøvelse av forkjøpsrett før i kommunestyremøte 16. desember. Tidsfristen for å utøve forkjøpsretten på Bø kommunes aksjepost er formelt 26. desember og forlenges til 27. desember da det er første virkedag etter fristens utløp.

I generalforsamlingen ble det også gjort endringer i styret til Vesterålskraft AS og nytt styre består nå av:

  • Ronald Steen (Sortland kommune) – styreleder
  • Arnt M. Winther (Lofotkraft Holding AS) – nestleder
  • Oddbjørn Toften (Sortland kommune)
  • Øyvind Løvdal (Lofotkraft Holding AS)
  • Ann-Rita Mårstad (Sortland kommune)
  • Siri Sund (Lofotkraft Holding AS)
  • Daniel Isaksen (ansattrepresentant)
  • Trond Løkke (ansattrepresentant)