Gå til sidens hovedinnhold

Garnfiskerne må vike for snurrevadflåten

Artikkelen er over 1 år gammel

Fiskeridirektoratet har nå bestemt at et fiskefelt sør for Henningsvær blir forbeholdt snurrevadfiskerne.

Etter det tidlige og store innsiget av skrei utenfor Henningsvær har det naturlig nok ført til at det er mye båt i området. Det har vært en del krangel mellom garnfiskerne og snurrevadfiskerne. Linefiskerne har et eget felt.

Ba om to felt

Mandag sendte Nordland Fylkes Fiskarlag en henvendelse til Fiskeridirektoratet der de ba om det ble opprettet to såkalte henstillingsområder der snurrevad hadde fortrinn. Den ene sør for Henningsvær, og ett sør om Moholmen. Nå har nå behandlet søknaden om to henstillingsområder. Fiskeridirekoratet innhentet uttalelser fra involverte som Kystvakten, direktoratets egen sjøtjeneste og Norges Kystfiskarlag. Kystfiskarlaget mente at feltet skulle forbeholdes snurrevadbåter under 15 meter, men det førte ikke fram. Etter å ha vurdert innspillene endte Fiskeridirektoratet opp med at ett henstillingsområde nå iverksettes ved Henningsvær. Det foreslåtte området ved Moholmen ser direktoratet foreløpig ikke behov for

Mer støy

Området som nå i utgangspunktet skal forbeholdes snurrevad er det samme som ble tatt i bruk i fjor.

– Vi har registrert at det har vært noe mer støy i forbindelse med årets sesong enn i fjor. Likevel kan vi ikke se at det har vært særlige konflikter mellom redskapsgruppene så langt. Henstillingsområdet som er foreslått sør for Henningsvær ble også opprettet i forbindelse med fjorårets sesong. Vår erfaring er at dette fungerte etter sin hensikt For henstillingsområdet som er foreslått utenfor Moholmen, ser vi også utfordringene med at feltet i større grad er i bruk av garnflåten i dag. Vi kan heller ikke se at det ut ifra observasjonene til Kystvakten og Sjøtjenesten, er et behov i denne omgang for å opprette to henstillingsområder særskilt for snurrevadflåten, heter det i vedtaket som er underskrevet av regiondirektør Janne Andersen.

Kommentarer til denne saken