Gå til sidens hovedinnhold

Gatelys i Vestvågøy kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er mange som kjenner til ordtaket om at «han rir ikke samme dagen som han saler». Grunnene til det kan jo være forskjellige men ordtaket tilkjennegir mye av styre og stell i Vestvågøy kommune, synes jeg.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det erfares i sak etter sak, og det er mange som har hatt kontakt med de kommunale organer, med ymse saker, som kan skrive under på det. Til en viss grad er det vel greit å vente med å hive seg i salen, man skal i alle fall ta seg tid til å sjekke at salen er festet skikkelig.

I lokalavisene så man sist i november at Vestvågøy kommune igjen har behandlet spørsmålet om tilskudd til lys-lagene som sliter med å holde gatelysanleggene rundt om i kommunen «oppe å gå». Ut fra reportasjene i de to avisene ser det ikke ut som de har vært på samme kommunestyremøte?

Lofotposten refererer til at rådmannen la frem forslag om å spare 1,1 mill. som det koster kommunen å betale strømmen til lampene ute i bygdene. Kommunestyret vedtok da å halvere denne innsparingen slik at vi skulle få lys det første halvåret i 2020. Hva som skal skje etter kommunen slutter å betale strømmen til veilysene, sier avisen ingen ting om. Men uten strøm slokkes lysene, så vedtaket medfører at det blir svart lags veiene resten av året og årene etter.

I Lofot-Tidende står det samme dagen at «Vestvågøy kommune tar over gatelysene».

Ja om det hadde vært så vel, så hadde Vestvågøy kommune kommet like langt som de andre Lofot-kommunene som alltid har hatt ansvaret for gatelysene. Men i alle tilfelle så gjelder det kun 70 stk. av i alt nesten 2000 lyspunkter rundt om i kommunen. Disse 70 lysene må ha strøm også det andre halvåret i 2020, i tillegg til at de oppgraderes og driftes i praksis. Det er her den største utgiftsposten kommer, så hvis kommunen mener å ta disse ekstrakostnadene er det jo allerede godtatt at et vedtatt driftsbudsjett for gatelys på kr 550000,- kan overskrives med X antall tusen? Det er så visst ikke nytt at vedtatte budsjetter blir overskredet, men det blir noe nytt at kommunestyret underforstått har vedtatt overskridelser i et prosjekt.

Så var det alle de andre nesten 2000 lys langs fylkes- og riksveier som skal mørklegges, Rådmann og ordfører sier at etter veiloven så er det veiens eier som har ansvaret for belysningen. Begge kan være ganske sikker på at eierne av fylkes- og riksveier også kjenner veiloven, og i Lofot-Tidene av 12.12.20, redegjør fylkets mann på veiområdet nettopp for dette.

Det skulle ikke være nytt hverken for rådmannen eller ordføreren. Det som heller ikke skulle være nytt for dem er at de selv skal ha ansvaret for skattebetalerne i hele kommunen.

I 2016 reduserte Vestvågøy kommune tilskuddet til veilysene ved at de satte en øvre grense pr punkt til 75 Watt. Lys-lagene satte da i gang et gedigent dugnadsarbeid med innkjøp av nye armaturer og arbeider med å skifte ut de gamle 125Ws armaturene. Disse flere hundre tusenkronene og hundrevis av dugnadstimer vil da være bortkastet når hverken stat eller fylke blir å overta et eneste pære i de gamle anleggene, for det blir ikke å skje. Og det er tvilsomt at de sviktede innbyggerne tar på seg enda en årlig dugnadsutgift i millionstørrelse. Vestvågøy kommune forsetter med å rive og bygge ned i distriktene, så fra høsten 2020 blir vi i å gå inn i ei formørket mørketid takket være det kommunale styre og stell. Hva med et nytt motto «Vestvågøy, mørkets kommune midt i Lofoten.»

Men vi forstår at det må hentes penger et steds fra, for å dekke opp for prosjektene i Leknes som gang etter gang går med heidundrende overskridelser. Nå graves millionene ned i Storgata og her er vi spente på hvor mange ekstra millioner som må etterbevilges. En halv million som spares for å mørklegge kommunen totalt her ute i bygda, blir bare småpenger i det digre hullet.

Joda, det er greit å ikke hoppe i salen den dagen man har lagt den på hesten. Når salen er spent fast under hesten, må man være akrobat for å mestre oppgaven.

Kommentarer til denne saken