Svolvær og Lofoten har en spennende historie, og interessant kulturarv. Samtidig er regionen en populær turistattraksjon. Burde ikke det tilsi et stort museum i Svolvær?

Tenke seg det, få samlet Lofotens historiearv i et opplevelsessenter som et moderne museum er. Lokalisert i Svolvær, Lofotens hovedstad. Det fortjener både historien, innbyggere og tilreisende turister. Kapitalinteresser og masseturisme bør ikke få være for enerådende i fremtidens Lofoten. Det vil gjøre regionen fattigere på andre områder.

Historie, kunnskap og identitet er også byggesteiner i et samfunn. Det gir en valuta som ikke kan måles i kroner og øre. Kanskje er det ekstra viktig i en samfunnsutvikling som går stadig raskere. Kan det tenkes at det går en linje fra historieløshet til rotløshet? Tenk bare på tørrfiskens betydning lokalt og nasjonalt. Og annen handel, kunst, kultur og lokalhistorie. Slikt er viktig å dokumentere. Slikt er viktig å løfte fram.

Kanskje ville et større museum i Svolvær løfte interessen for Lofotens identitet. Og sågar gi yngre og kommende generasjoner verdifulle innblikk i fortiden. Men som også er med på å dokumentere nåtiden. Kanskje kunne nåværende museum i Svolvær, som dokumenterer andre verdenskrig, blitt en del av et større museum som favner hele Lofotens historie? Takket være dyktige lokale ildsjeler som William Hakvaag har slike innblikk i historien blitt mulig.

Nestoren innen lokalhistorie, Håkon Brun, besitter også stor kunnskap som kanskje i større grad bør komme til syne for nye generasjoner og turister. Kommunene sliter ofte med dårlig økonomi. Også Vågan. Så et museum burde kanskje i hovedsak være finansisert av stat og investorer. Men uansett; Er ikke dette en spenstig ide som kan gi Lofoten et historisk og kulturelt løft som regionen fortjener?