Gå til sidens hovedinnhold

Gimsøy skole, åpent brev til kommunestyrerepresentantene i Vågan

Debatt
 • Viser til Lofotpostens innslag den 31.10.2021. Der det refereres til administrasjonen i Vågan eiendom sin innstilling til bygging av Gimsøy Skole.
 • Det er med sjokk, vantro og ikke så rent lite forundring at vi leser administrasjonens innstilling for Skolen på Gimsøy. Etter år med utredninger og planlegging av skolen, der millionbeløp har rullet ut. Anbefales det å avlyse anbudskonkurransen for å prøve å på nytt. Alternativt å forkaste alt arbeidet, for å se om det finnes noen entreprenører, som kan komme på en billigere løsning. Til sist foreslås det å ikke gjennomføre prosjektet i det hele tatt, og søke andre løsninger.
 • Det konkluderes så, med at det ikke er veldig sannsynlig at kommunen vil få vesentlige rimeligere anbud, etter en eventuell ny konkurranse.
 • Hva er det administrasjonen i Vågan Eiendom sier her? Er jobben de har brukt år på verdiløs? Eller er det et politisk ønske om å utsette og trenere hele byggingen?
 • Foreldreutvalget ved Gimsøy skole, mener at kommunen har brukt tilstrekkelig med tid på denne planleggingen allerede, antageligvis lengere tid en selve byggingen vil ta.
 • Det er nok nå. På tide å innfri løftene som er gitt til befolkningen på Gimsøy. Gimsøy skole var allerede før oppgraderingene av de øvrige skolene i kommunen, det eldste skolebygget og den skolen i dårligst forfatning. Skolen faller bokstavelig talt i hodet på oss. Når det regner, må bøtter bæres frem for å samle opp lekkasjevann. Rom er avstengt, da det antas å være forbunnet med fare å oppholde seg der. Ventilasjonsanlegg, universell utforming og lydisolasjon finnes ikke. Dette er ikke et forsvarlig miljø for noen, spesielt ikke små barn, som skal bli morgendagens helter.
 • Fungerende Rektor: Hugo Bjørnstad, som har lang erfaring som rektor ved flere skoler, samt mangeårig ordfører i Vågan. Uttalte til Lofotposten nylig, at han fikk sjokk over tilstanden på Gimsøy Skole. Ytterlig kommentar er vel unødvendig.
 • Dette skjer samtidig som nasjonen Norge, opplever den høyeste økonomiske velstand noensinne. Og den ene etter den andre statsminister, opplyser at utdanning og kunnskap er det som skal bære nasjonen videre. (Det er ikke det inntrykket elever og ansatte ved Gimsøy skole møter i hverdagen)
 • Gimsøya har en tusenårig historie som sentrum i vestre Vågan og har etter vår oppfatning også potensiale i fremtiden. Etter mange år med befolkningsnedgang, opplever vi nå befolkningsvekst. Unge mennesker satser i primærnæringen. Vi har en golfbane som er mer verdenskjent enn folk flest forstår, turistnæringen etterspør arbeidskraft. Det er rift om å skaffe seg bolig på øya. Nye boliger er under planlegging.
 • For barnefamilier som vurderer å bosette seg og satse på Gimsøy. Er en forsvarlig og trygg skole og barnehage på øya, gjerne det avgjørende moment. Ikke stopp den positive utviklinga Gimsøya opplever nå.
 • Kjære Kommunestyrerepresentanter i Vågan, hold lovnaden. Vedta bygging nå.

Kommentarer til denne saken