Søker om ny midlertidig tillatelse for campingplass

Frode Hov ønsker å fortsette med camping ved Hov gård på Gimsøy. I påvente av omregulering av området trenger han nå en ny midlertidig tillatelse fra Vågan kommune.