Tilskuddene tildeles andre halvår i 2022, og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for sitt nærmiljø, kan søke.

Eksempel på holdningsskapende tiltak kan være kampanjer, temadager, informasjonsmøter eller lignende. Sykkelopplæring er et eksempel på et tiltak som kan forebygge skader i trafikken.

Eksempel på tiltak det er mulig søke tilskudd til:

  • Sykkelopplæring; reglement, hjelmbruk, lysbruk, synlig syklist og konkurranser
  • Besøke sykkelgård i Bodø, Mosjøen eller Brønnøysund
  • Refleksopplæring; refleksjakt, refleksjon og demonstrasjon, natursti med refleks, refleksdag
  • Sikring av barn i bil; temamøter på helsestasjon, barnehager, idrettslag og lignende
  • Trafikksikkerhetsseminar; frivillige foreninger, idrettslag og lignende
  • Trafikksikkerhetsdag i kommunen
  • Andre små og store tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken

Søknadsfrist for holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak er 1. september. Søknadsfrist for prosjekt trafikksikkerhetstiltak er 15. august og 15. november.