Bileiere mottok i disse dager det årlige kravet på årsavgift på bil fra skatteetaten. Det ble sendt ut krav om årsavgift for 3,8 millioner kjøretøy på landsbasis. Det er 70.000 flere kjøretøy enn i fjor. 

Avgiften utgjør om lag ni milliarder kroner i inntekter til statskassen. Dersom du ikke har fått regningen i løpet av få dager, må du selv ta grep. Fristen for å betale er 20. mars.

- For at du ikke skal betale mer enn nødvendig, er det viktig å betale kravet for 2017 innen forfallsdato 20. mars, sier Jan Lie, seniorrådgiver i Skatteetaten.

Kjøretøyeiere som ikke betaler årsavgift innen forfallsdato må betale tilleggsavgift.

Årsavgift for 2017 betales som i fjor til Skatteetaten.  I  2018 erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift som innkreves av forsikringsselskapene.

Regjeringen begrunner blant annet omleggingen med at en stor regning er urimelig for mange.

– Mange opplever det som urimelig at dagens årsavgift forfaller i én stor faktura. Avgiften er heller ikke knyttet opp til bruk av kjøretøyet. Omleggingen vil gjøre hverdagen enklere for bilistene. I tillegg blir ordningen lettere og billigere å administrere, sier finansminister Siv Jensen.

Forsikringsbransjen sier dette ikke blir noe dramatisk endring for bilistene.

– Den samla utgiften blir ikke endret. Vår bransjen blir bare en innkrever for staten, som også nå skal ha pengene sine. Men for bilistene ser jeg noen fordeler, sier kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige forsikring.

Han viser til at mange bileiere har delt opp innbetaling av forsikringene sine i flere rater gjennom året. På den måten for man fordelt den økonomiske belastningen over tid.

– Når statlige trafikkforsikringsavgiften kreves inn sammen med bilforsikringen kan man få denne spredt utover i flere terminer, som vil jevne ut den økonomiske belastningen for bileierne, sier Haraldsen.

Årsavgiften vil ikke avregnes i forhold til kjørelengde eller bonus, men ut fra et fast årlige beløp. Kjøper man bil i desember, vil man bare betale for samme antall dager man betaler forsikring for dette året.

Ikke som i dag hvor man blir avkrevd årsgift for et halvt år.

– Dersom en bileier avskilter sin bil på vinteren, vil man også slippe å betale trafikkforsikringsavgift på like linje med ansvarsforsikring på bilen så lenge den er avskiltet, sier Haraldsen.

Eget ansvar

Har du ikke mottatt faktura, finner du all nødvending betalingsinformasjon på skatteetaten.no. Pass på å bruke riktig KID-nummer slik at betalingen blir registrert.

Du har selv ansvar for å få årsavgiften betalt selv om du ikke mottar faktura. Det er ikke mulig å få betalingsutsettelse for årsavgiften.

Du kan også sjekke på skatteetaten.no om årsavgiften er betalt.

Satser 2017Årsavgift
Bil under 7500 kg2.820 kroner
Bil under 7500 kg, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter3.290 kroner
Motorsykkel1.960 kroner
Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med flere.455 kroner
  
Tilleggsavgift ved for sen betalingTilleggsavgift 
Bil og motorsykkel250 kroner 
Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med flere50 kroner