Norge er nedstengt på ny, og i et svært pressa arbeidsmarked er statsministerens råd å be folk søke nye jobber. Det holder ikke. Vi må ha en kraftfull ny sosial krisepakke.

I Nordland var det i desember 3235 personer som var registrert arbeidsledige. Etter nye innstramminger i januar vil det tallet utvilsomt øke. Flere er permitterte både for første og andre gang og mange frykter for jobbene sine og for framtiden.

Konsekvensene, om regjeringen ikke gjør mer nå, vil være katastrofale for både folk, arbeidsliv og samfunnet som helhet. Er det noen som bør se seg om etter ny jobb, er det statsministeren selv.

Det som må til er sosiale tiltak, kompensasjonsordninger og en skikkelig satsing på omstilling, men den politikken har ikke regjeringen. SV har på sin side bedt opposisjonen på Stortinget om å ta ansvar og samle seg om nødvendige tiltak som gir trygghet gjennom hele året. Det haster å ta grep og sørge for at bedrifter reddes, og at de permitterte og arbeidsledige får en økonomisk sikkerhet som ikke minst er forutsigbar over tid.

Da må vi forlenge koronatillegg på dagpenger og forlenge permitteringsperioden til 18 måneder. Vi må få bedre krisehjelp til utsatte bransjer, og endre regjeringens redningspakke som treffer for dårlig. Vi må forlenge støtten til selvstendig næringsdrivende og frilansere. Vi må stille sosiale krav til en krisepakke som hindrer muligheten til oppsigelser, lederbonus og utbytte for bedrifter som får statlig korona-støtte. Videre må vi øke bostøtten til dem som har minst og vi må gi ekstrastipend til studenter som ikke har rett til dagpenger.

Regjeringen har i denne krisa hele tiden dratt beina etter seg. Først i fjor vår, og nå under den nye nedstengingen. Etter sterkt press fra opposisjonen og partene i arbeidslivet har statsminister Solberg gitt etter, og bestemt seg for å utvide permitteringsperioden og en alt for dårlig kompensasjonsordning til næringslivet. Det gjorde hun dagen etter at det ble klart at SV, Ap, Sp og Frp var enig om en forlenging, og etter at hun selv var avvisende til en forlenging. Dette er ikke et unikt eksempel, og er en god illustrasjon på regjeringens håndtering helt fra start. I stedet for å finne gode løsninger selv, kopierer de opposisjonen når det blir klart at løsningen er for dårlig.

I hele denne krisen har Regjeringens opptrådt arrogant og skjøvet ansvaret over på dem som står uten arbeid å gå til. Det sier mye om den manglende vilje til å prioritere økonomisk sikkerhet for de som nå sliter og har det vanskelig. SV aksepterer ikke en politikk som hjelper kun de aller største bedriftene, og de rikeste eierne, vi krever politikk som tar vare på de som sliter!