Glad for å beholde adkomsten i neste byggeperiode

Når Storgata-prosjektets etappe 2 starter opp, vil Circle K-stasjonen på nytt bli berørt, men innehaver Jann-Inge Nilsen mener den valgte løsningen er til å leve med.