«Gladsaker» og medaljens bakside

Frp-politiker Pål Krüger i formannskapsmøtet onsdag 14. oktober 2020.

Frp-politiker Pål Krüger i formannskapsmøtet onsdag 14. oktober 2020.

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I siste kommunestyret konfirmerte kommunen bygging av ny idrettshall og enda en ny brannbil. Det er jo gladsaker, som en rekke andre investeringer initiert av Rådmannen, applaudert av posisjonen og Høyre. Absolutt ikke helt nødvendige investeringer, men kjekt å ha. Disse investeringene og mange andre bidrar til økte fremtidige finansielle -og ikke minst driftsmessige kostnader.

I Rådmannens budsjett og Handlingsplan 2021-2024 øker bare renter og avdrag med 12mill fra 2020 til 2021, motpost avskrivninger reduseres med 16mill, som gir netto økt finanskost på 28mill, side 23 i Handlingsplanen. Prognosen i årene fremover viser samme trend. Svært urovekkende!

Parallelt, og blant annet som følge av «gladsakene», drives det en kraftig nedbygging av, i første rekke, institusjonsplasser på Sykehjemmet og LeknesHagen. Den viktigste saken kommunen har på bordet nedbemanning 2020-2023, ønsker Ordfører og varaordfører minst mulig debatt om. De møter selv opp i Driftsutvalget, for å sørge for at det ikke blir noe debatt og alternativt forslag til vedtak, annet enn «tas til orientering».

I kommunestyret var det like så. Vi tar ingen debatt sier Ordfører. En SP representant tar allikevel ordet, justisen i SP er ikke like satt som i AP. Hun forteller at det skrives mye i sosiale medier om betydelige negative virkninger knyttet til nedbemanningsplanen, og hva Ordfører synes om det. Han synes ingen ting, og bare bekrefter nok en gang at det ikke skal være noe debatt. En annen fra SP ønsket ordet, men et nikk og et skarpt blikk fra dirigentbordet, ble oppfattet.

Jeg tar ordet, viser til kommunens egen statistikk som beskriver en kraftig økning av den eldre befolkningen i VVK, ca 12% hvert 3-4 år fremover. Det er registrert 10.000 med demens i Norge, VVK sin forholdsmessige andel blir ca 200, trolig større siden vi har en større andel eldre enn gjennomsnittet i befolkningen. Prognosen nasjonalt er at dette tallet fordobles frem mot 2050. «Vi lever lengre, og husker mindre» var oppslaget i NRK om demens. Med dette som bakteppe tas tilbudet på institusjonsplasser kraftig ned. Bare med å beholde antallet institusjonsplasser tilsvarende ved inngangen på 2019, vil det over år rent faktisk være en nedgang i tilbudet, i forhold til behovet, som bare øker og øker. Her ligger alene et over år et stort nødvendig effektiviseringsbehov. Vi vil bidra til å ta den utfordringen, med ny teknologi og reelle kompenserende tiltak, men det er forskjell på å «skjære seg i lillefingeren, og ta hele handa»

Rådmannen har i årenes løp invitert oss til minst 3 forskjellige nedbygginger av institusjonsplasser på LeknesHagen og Sykehjemmet. Alle gangene har det resultert i økte kostnader på vikarer, økt innleie av fagpersonell, økt sykefravær, for å nevne noe. Behovet kan ikke budsjetteres bort! Regnestykket ble negativt, og økt bruk av ufaglærte vikarer gjør også noe med tjenestetilbudet. Nedtakene ble etter hvert reversert. Nå er vi i gang igjen hvor AP/SP med haleheng, har vedtatt dramatiske reduksjoner i stillinger, ditto tjenestetilbud. ( utdrag fra vedtak i sak 063/20:

Omsorg
År

2 021

2 022

2 023

Nedtak årsverk

12

18

33

Beløp

kr 7. 930. 000

k11. 830 .000

kr21. 580.000


Utdanning
År

2 021

2 022

2 023

Nedtak årsverk

12

14

17

Beløp

kr 7. 767. 000

kr 9. 067. 000

k10. 877. 000

I tillegg kommer nedtak av totalt 40 årsverk i 2020, hovedsakelig innen omsorg og utdanning.

Dette gjør dramatiske innhogg i tilbudet for utdanning og omsorg. Mange ansatte slutter av egen fri vilje, de vil ikke være med på dette.

Godtar den tause majoriteten i AP/SP dette lenger?

Det er ikke snakk om ideologi, men sunn fornuft, og kanskje, noen vil si, et snev av moral og etikk.

Hadde vi søkt og blitt tatt opp i ordningen med Statlig Finansiering av Omsorgssektoren, hadde vi definitivt sluppet denne uverdige prosessen innen Omsorg. Da kommer ideologien til syne- hvor det vist nok er viktigere å se på hvordan vi organiserer tjenestene, enn hva tjenesten egentlig gir av samlet resultat.

Mantraet er at pleietrengende i større grad skal få sine tjenestebehov dekket i eget hjem. Det er vel og bra, men det går en grense. På den andre siden må Hjemmetjenesten få tildelt personellressurser som kreves, både kapasitet og kompetanse.

Investeringene og driftskostnadene innen Vann og Avløp har løpt løpsk og vil resulterer i en økning på kr4982/år for vann-avløp og feie-avgiftene fra 2020 til 2022- . Årlig avgift i 2021 blir kr 7521 og i 2022 kr9666.Samme trend fortsetter i årene deretter.

Ballstad og Stamsund skulle få vann fra Mørkdalsvannet i 2017. For Stamsund sin del er ingen ting gjort. For Ballstad er ikke ledningsnettet klart ennå, og prislappen så langt er 3X opprinnelig budsjett på kr 38 mill. Dette i motsetning til hva et tverrpolitisk utvalg, foreslo i 2013; at vann fra Ballstad og Stamsund vannverk skulle renses og bruke eksisterende vannkilder, pris 2X17mill.

Haug skal få vann. Rådmannen syntes at 40mill kost, inkl å føre kloakken inn i Buksnesfjorden var tilrådelig. Nå er prosjektet tatt ned til 16 mill, etter at AP/SP har våknet litt til, burde vært kr4mill, slik opprinnelig kalkulert.

Et miniprosjekt; vann til Ytre Borgvåg, lar seg vist ikke realisere.

Rådmannen vil slukke gatelysene, mens posisjonen fant, etter mye strev, de små-100.000 som skulle for at lysene skulle være tent ut dette året. Vi spør oss, hva skal ellers Eiendomsskatten brukes til, når vi først får den tredd over hodet, om ikke til dette, og vedlikehold av veier, som i 2021 budsjettet ytterligere reduseres med kr1,5mill?

En økonomisk ubetydelig sak, men; Varaordfører søker på vegne av eget grendelag på Vestresand om fritak for eiendomsskatt. Saken kommer til Formannskapet, hun er inhabil, men har gjort godt fotarbeid på kammerset, og flertallet gav fritak. Jeg håper alle grendehuslag og tilsvarende, nå ringer varaordfører, og ber henne søke på deres vegne fritak for eiendomsskatt. Hun blir inhabil i behandlingen, men det ordner seg, skal dere se.

Vi kommer, som tidligere år, til å legge frem for kommunestyret vårt helhetlige budsjett. Vi ba om, da 2020 budsjettet ble lagt frem, å få presentere dette med plansjer i kommunestyret, på lik linje med Rådmannens/posisjonens budsjett Det ønsket ikke ordfører, og posisjonen. Nå spør vi igjen!

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken