Gå til sidens hovedinnhold

«Gladsaker» og medaljens bakside

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tilsvar til gruppeleder i AP VVK Eva Karin Busch.

Hennes karakteristikk av meg som allviter, åpenbart i negativ forstand, får bare ligge- hver og en som følger med i det politiske liv i Vestvågøy, gjør seg vel sin oppfatning.

En ting er helt sikker, at uten FRP i salen, ville debatten blitt tannløs, lite opplysende for folk flest, og posisjonens vedtak vill blitt banket uten diskusjon.

Vi trenger ikke ha de beste løsningene hele veien, men det at saker settes under lupen, spørsmål stilles, tror vi faktisk gagner demokratiet, og folkeopplysningen.

Mine kommentarer, i siste innlegg, knyttet til «Gladsaker» og medaljens bakside, står seg, og var absolutt hovedpoenget med mitt innlegg.

Vi ser frem til budsjettbehandlingen. Vi vil legge frem et budsjett som i stor grad skjermer, så langt som mulig, Omsorg og Oppvekst. Alle «Gladsakene» må finne sin finansiering, som gjør utfordringene med budsjettet ekstra krevende.

Vi driver ikke med saksbehandling for posisjonen, ved å sende våre forslag til vedtak, i forkant av posisjonens gruppemøter. Det er vi ikke i posisjon til å gjøre, av mange åpenbare grunner. Vi fremmer våre forslag der de skal fremmes, i Utvalgene og i Kommunestyret. Likt det posisjonen gjør.

Jeg kunne sikkert unnlatt avsnittet om Vestresand og varaordfører, men når regelverket tilsier fritak for eiendomsskatt for enkelte samfunnsnyttige institusjoner, så bør alle tilsvarende institusjoner, oppmuntres til å søke. Der kunne kanskje varaordfører bidratt til å avdekke «mørketall» på de som betaler, men etter regelverket skal kunne innvilges fritak. Med de vedtak som er gjort, er prinsippet lagt. Vi vil prinsipielt ikke frita noen grupper for å betale eiendomsskatt, men på sikt redusere denne og endelig fjerne en usosial tilleggsskatten for alle.

Les også

Medalje i usannheter tildeles FrP

Kommentarer til denne saken