Det er medarbeiderne som skaper de kommunale tjenestene, og det er de menneskelige ressursene som er grunnlaget for utviklingen av gode tjenester til oss innbyggere.

Vågan Kommune har de senere år hatt utfordringer i et trangt arbeidsmarked med å beholde ansatte, og med å tiltrekke seg nye med riktig kompetanse. Den største andelen av utgiftene i en kommune, er til lønn og sosiale utgifter. Konsekvensene av kompetanseheving, og organisasjonsutvikling skal være mer fornøyde ansatte, produktivitetsforbedringer som kommer alle til gode. Organisasjonsutvikling og omorganisering har som målsetting å skape bedre arbeidsvilkår for de ansatte, med bedre avklart ansvarsfordeling og myndighet, deling av ressurser, og mer effektive prosesser og drift.

På samme måte som styret i en bedrift har ansvaret for sine ansatte, har kommunestyret og da Ordfører det overordnede ansvaret for ansatte i kommunen. Ansvaret utøves gjennom kommunedirektøren, men må løpende følges opp av politisk nivå overfor administrasjonen i kommunen. Partssammensatt utvalg (PSU) er møtepunktet i Vågan mellom formannskapet og de ansatte sine tillitsvalgte. Partssammensatt utvalg bør brukes som en arena for å igangsette og avslutte arbeidet med personalpolitiske planer og tiltak, og være en arena for å utvikle og gi innspill til en god arbeidsgiverpolitikk for Vågan. Det er viktig at kommunens administrasjon utvikler og presenterer saker i PSU som er egnet til å utvikle Vågan Kommune som arbeidsplass.

  • Høyre vil ha et bevisst skille mellom folkevalgtes ansvar for en overordnet arbeidsgiverpolitikk i kommunen vår, og at administrasjonen har ansvar for å følge opp personalpolitikken.
  • Høyre ønsker en overordnet arbeidsgiverpolitikk for kommunen, basert på tydelige verdier, tydelige forventninger og kommunens målsettinger om kvalitet i tjenestene.
  • Høyre ønsker at det gis frihet til den enkelte leder og ansatte til å finne gode løsninger.
  • Høyre vil videreføre arbeide med heltidsstrategi, men bevare fleksibiliteten når det gjelder arbeidstakernes ulike behov og livssituasjon slik at de som ønsker det, gis en reell mulighet til å jobbe deltid.
  • Høyre vil arbeide for at arbeidsmiljøet er preget av kvalitetsbevissthet, fleksibilitet, tillit og høy trivsel.
  • Høyre vil satse på individuell kompetanseheving og utviklingsmuligheter, og å gi frihet til å gjøre en god jobb for Vågan.
  • Høyre skal arbeide for at det skal være tilstrekkelig med ressurser slik at medarbeiderne kan kjenne på den gode følelsen av å ha en meningsfull jobb som man mestrer sammen med gode kollegaer.

Høyre er opptatt av å se den enkelte, og av at det skal være en åpen og involverende dialog mellom politikerne, arbeidstakernes og arbeidsgivernes representanter, og av utvikling av rett kompetanse. Vi legger opp til stor grad av tillit, begge veier, som vi tror gir større grad av frihet, men også ansvar.

Stem Høyre ved kommune og fylkestingsvalget!