Sildelaget melder at tross mye dårlig vær ute i havet ble det i forrige uke meldt inn 22.700 tonn med NVG sild. Av dette har ringnot bidratt med 13.000 tonn, kyst 7.300 tonn og trål 2.400 tonn. sist uke.

Silda som sto i Kvænangen var i hovedsak trukket ut og det ble bare tatt noen få fangster her.

På Innersia av Lofoten har fem båter siden fredag fisket 540 tonn. Fisket har i all hovedsak foregått inne på Reinefjorden

– Størrelsen her ligger på rundt 250 gram, og dette er i stor grad lokal sild som står i dette område hele året, melder Kenneth Garvik i Sildelaget.

Fangstene er levert til Lofoten Viking AS på Værøy og Hopen Fisk AS.

Tirsdag kom første fangst fra Norskehavet da «Selvåg Senior» meldte inn 930 tonn tatt med trål. Fra området rundt 100 n.mil vest av Værøy er det fisket totalt 16.200 tonn.

– Som vanlig er det eldre årsklasser i dette område og snittvekta ligger på 354 gram. Da silda i dette område i hovedsak har stått dypt både på dag, – og nattetid er det trål som har vært det mest egnede redskap, og det er innmeldt 10.600 t med trål fra Norskehavet, opplyser salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget