I skrivende stund er det to uker siden jeg sendte førsteklassingen min avgårde til første skoledag. På denne korte tida har han rukket å bli kjent med lærere og mange nye lekekamerater, fordi for minstemann på 5 er nemlig leken det beste ved å gå på skolen. Mye av den skjer på SFO før og etter skolestart, og for vår familie har det aldri vært et spørsmål om barna skulle gå på SFO eller ikke. Det skaper en trygg ramme rundt skolehverdagen og er viktig for barns læring og sosiale utvikling.

Dessverre har det ikke vært alle barn som har hatt mulighet til å være med på leken etter skoledagens slutt. Derfor var vi i Vågan SV fornøyde da SV i budsjettavtalen med regjeringen for 2022 sørget for gratis halvdagsplass for alle førsteklassinger, og også i år vant igjennom med gratis halvdagsplass for andreklassingene. Dette sikrer at alle barn får delta i leken og læringen hele dagen, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Tallene er klokkeklare. SFO-reformen vår virker!

I 2020 gikk 50,5% av elevene fra 1.-4- trinn i Vågan på SFO. I 2022, med gratis plass for første klasse, var andelen oppe i 58%.

Med gratis SFO åpner det seg imidlertid et hav av muligheter. Når alle får delta, blir det riktig å bruke mer ressurser på et enda bedre tilbud. Derfor blir ikke bare neste steg i denne store velferdsreformen å utvide gratistilbudet trinn for trinn, men også å utvide innholdet. I samarbeid med lokalt kulturliv, frivillighet, idrett og kulturskole bør SFO bli en enda mer inkluderende arena, der alle barn får tilgang på de samme fritidsaktivitetene.

SV ønsker en skole med mindre testing, og en skole hvor barnet er i sentrum. En skoledag fylt med mer læring i praktisk-estetiske fag, lek, uteundervisning og fysisk aktivitet. En skoledag med større samarbeid mellom skole og SFO. Derfor vil Vågan SV også satse på en leksefri fritid, noe som betyr at alle elever skal ha like forutsetninger for å mestre skolen, ikke bare de som har mulighet til å få leksehjelp fra foreldrene når de kommer hjem. Elever skal få mer tid på skolen til å øve og få hjelp av lærere, og ha fri når de kommer hjem.

Både gratis SFO og skolelekser bidrar til å utjevne forskjeller, og lar alle barn få delta i fellesskapet, utvikle sosiale ferdigheter og være med på leken.

Det har noe å si hvem som styrer!