Da må jeg få lov til å gratulere sittende regjering, forrige regjering samt alle politikere på Stortinget med full uttelling for sin energi-politikk de siste 20-30 årene ! I særdeleshet må jeg få takke Espen Barth Eide, AP, Ola Borten Moe, SP, Nicolai Astrup, H og Tord Lien, FrP for sitt utrettelige arbeid med å ødelegge det norske kraftmarkedet og norsk natur.

Dagens strømpriser tydeliggjør at dere har lykkes i å heve norske strømpriser opp på et høyt stabilt europeisk nivå. Godt jobba!

Dere har også klart å unngå utbygging og modernisering av norsk vannkraft (med 11-gangen) med effektiv avgiftspolitikk, og sannelig spart landet for oppgradering av ledningsnettet. Energi-sparing har dere også forskånet oss fra.

Og heldigvis klarte dere å tømme vannmagasinene for å kunne sende krafta vår til de trengende i Tyskland slik slik at vår sommer ble ekstra tørr og fin !

Det er betryggende å vite at vi har dere ”der inne” til å ta vare på oss stakkars strømkunder ”her ute”.