Gå til sidens hovedinnhold

Gratulerer med dagen alle sykepleiere!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

12. mai er den internasjonale sykepleierdagen. Dagen markeres hvert år på sykepleieren og samfunnsreformatorens Florence Nightingales fødselsdag, og i fjor feiret vi hennes 200-årsjubileum.

Nightingale regnes som en pioner innenfor moderne sykepleie, og bidro i sin tid til en revolusjon innenfor grunnleggende hygiene og infeksjonsbekjempelse. Utfordringer som i aller høyeste grad er aktuelle også i dag.

Sykepleie er en profesjon og et fag som fortsatt er i stor utvikling. Ett av Norsk Sykepleierforbund sine temaer for sykepleierdagen i år, er sykepleie og teknologi. Ny teknologi i helsetjenesten vil kunne gi mange muligheter – for bedre kvalitet og tilgjengelighet i helsetjenestene, økt trygghet og selvstendighet hos pasientene, mindre slitasje på og mer utfordrende arbeidsoppgaver for helsepersonell, og ikke minst mer helsetjenester for hver krone. Undersøkelser viser at sykepleiere er gjennomgående positive til ny teknologi – så lenge den er hensiktsmessig. Det vil si – så lenge den er til det beste for pasienten, for helsepersonell og for samfunnsøkonomien.

Kommunene i Lofoten har fortsatt mye å gå på når det gjelder digitalisering og teknologi i helsetjenesten. Vågan skiller seg ut som et positivt eksempel til etterfølgelse, og Nordlandssykehuset tok i helgen som var i bruk helt nytt og moderne pasientjournalsystem. Likevel bruker sykehusene og de ulike kommunene ulike systemer for pasientjournal og disse systemene snakker dårlig sammen. Enkelte av sykehjemmene i regionen har sykesignalanlegg fra tiden sykehjemmene ble bygget. Det rapporteres om at årsverk går tapt i noe så enkelt som kø for en ledig enhet for å gjøre lovpålagt dokumentasjon – og ikke minst i ventetiden mens man logger seg inn på maskin og system. Dette er alle eksempler som kan utfordre pasientsikkerheten, og som koster kommunene og sykehusene dyrt – penger som kunne vært brukt til for eksempel kompetanseutvikling og økt bemanning.

Det er viktig at kommunene og helseforetakene tar den digitale utviklingen på alvor. Digitalisering av helsetjenester må begynne i det små – at sykepleiere faktisk får tilgang til verktøyet de trenger, når de trenger det. En smarttelefon betalt av arbeidsgiver er ikke et frynsegode – det er et arbeidsredskap! Tilgang til og riktig bruk av teknologi kan gi gevinster både for den som skal gi og den som skal motta helsetjenester. For oss er det likevel viktig å understreke at teknologi skal være et supplement og ikke en erstatning for forsvarlig bemanning.

«Dessverre er sykepleiere en mangelvare, og kommunene oppgir at sykepleiere at sykepleiere er den yrkesgruppen som er det er vanskeligst å få tak i». Dette er et sitat fra leserinnlegget vårt om sykepleierdagen i fjor. Vi skulle veldig gjerne sett at det var bedre nyheter å komme med, men kommunene i regionen opplever en større utfordring enn noen gang med å rekruttere sykepleiere.

Tilbake i eldre tider ble sykepleie gjerne gjennomført av familiemedlemmer eller andre som sto pasienten nær. Det er ingen av oss som ønsker oss tilbake dit. Et offentlig drevet og finansiert helsevesen med nok helsepersonell med høy kompetanse regnes som et av velferdssamfunnets mange goder, og er kanskje lett å ta for gitt.

Sykepleiermangelen er vår neste helsekrise, og den kommer ikke om noen år, til høsten eller i morgen. Den er her allerede, og skal vi fortsatt ha et offentlig helsevesen med lik tilgang på helsetjenester av høy kvalitet, må vi gjøre noe i dag!

Takk for all applaus og gratulasjoner. Dette alene løser ikke rekrutteringsutfordringene, men er likevel med på å sette et nødvendig fokus på en helt kritisk yrkesgruppe som har høy anseelse og tillit i befolkningen.

Gratulerer med dagen alle sykepleiere.


Norsk Sykepleierforbund i Lofoten v/:

  • Gry Bæra, hovedtillitsvalgt NSF Vågan kommune
  • Kim-Remi Sandvær, hovedtillitsvalgt NSF Vestvågøy kommune
  • Ann Margareth Klausen, hovedtillitsvalgt NSF Flakstad kommune
  • Kirsti Vian Sverdrup, hovedtillitsvalgt NSF Moskenes kommune
  • Eirin Hauge, hovedtillitsvalgt Nordlandssykehuset Lofoten

Kommentarer til denne saken