Gå til sidens hovedinnhold

Gratulerer Vågan

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret i Vågan vedtok på siste møte kommunedelplanen for Kabelvåg. Vedtaket var avslutninga på en nærmest forbilledlig prosess hvor kommunestyret har hatt en overordnet styring, hvor kommunedirektøren og hans stab har gjort en formidabel jobb, og hvor mange innbyggere har deltatt med engasjement og kunnskap. Det har vært en prosess som har vært demokratiet verdig.

I den prosessen vi har vært igjennom har både det politiske miljøet og resten av befolkninga vært villig til å høre alle som har hatt meninger om planen og deler av planen. Og, med unntak delen som omhandlet Rækøya, ble planen vedtatt av et enstemmig kommunestyre, og slik vi oppfatter det, med en god oppslutning fra en stor majoritet av befolkninga i Kabelvåg og kommunen. Temperaturen i debatten, særlig rundt Rækøya, har vært høg både før og i kommunestyret. Det er også forståelig at de som ikke fikk det som de ønsket er skuffet.

Det er lov, og ikke kritikkverdig, å kjempe for egne interesser, enten man er bedriftseier eller en annen type innbygger.

Miljø og mindre forskjeller blant folk er SVs viktigste saker. Arealendringer er den største trusselen mot natur og artsmangfold, både i Norge og på verdensbasis. Av artene som er truet i Norge, er 75 prosent truet på grunn av arealendringer. På toppen av dette virker klimaendringene i samme retning: leveområder forringes, bestander reduseres, og arter dør ut.

Friluftsliv er et viktig grunnlag for trivsel og helse. SV jobber for å bevare viktige områder for friluftsliv i nærområder, i strandsona, i bymarker og på fjellet, gjennom å fremme en aktiv arealplanlegging og sterkt begrense kommunenes adgang til å gi dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen.

Vi vil forslå at Vågan kommune utarbeider arealbudsjetter og arealregnskaper for å begrense nedbygging av natur.

At SV legger vekt på miljø bør ikke overraske noen. Slik er det også i denne saken. Vi setter stor pris på at både innflyttere og beboere med lang fartstid i Kabelvåg støtter vårt syn og vårt miljøengasjement.

Vi ønsker at alle som bor eller er i Kabelvåg og Vågan, føler seg velkomne, uansett hvor de måtte komme fra eller hva de lever av. Vi har bruk for alle, enten de jobber på et fiskebruk, på en skole, i turistnæringa, i industrien eller andre steder, eller er bedriftseier. SV er en pådriver får å få i gang en inkluderingsdugnad hvor alle kommunens innbyggere er målgruppa.

Uansett om man kommer fra Oslo, Afghanistan, Syria, Hadsel, Vestvågøya, Sverige eller hvor det måtte være, alle har utvist god dømmekraft ved å bosette seg sammen med oss!

Torgeir Selboe

Innflyttet Kabelvågværing og leder av Vågan SV

Kommentarer til denne saken