– Vi vil beholde det gode fødetilbudet

Artikkelen er over 4 år gammel

Ansatte ved fødestua på Lofoten sykehus er ikke i tvil om at man i dag har et godt tilbud. Det vil de beholde.