Sommerstenger føden i Lofoten

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

For å spare penger, fremmet adm.dir Paul Martin Strand igjen forslag om å stenge fødestuen ved sykehuset i Lofoten i sommer.

Denne gangen ble det vedtatt uten store innsigelser i styret. Tvert i mot fikk prosess, saksbehandling og dokumentasjon mye skryt av styremedlemmene.

-En sak til etterfølgelse både når det gjelder utførelse, konsekvens og dokumetasjon, ble det sagt.

Strand understreket at forsvarligheten vil bli ivaretatt, og det planlegges også orienteringsmøter med fasteleger i kommunehelsetjenesten og de ansatte på føden, skriver Avisa Nordland.

Risikoanalyse

Etter styremøtet 13.10.15 fikk Strand i oppdrag å foreta en risikoanalyse. Analysen konkluderer med restrisko etter tiltak på tre punkter.

Akutt hendelse tilknyttet gravide (1)

Lokal gynekolog ikke tilgjengelig for katastrofekeisersnitt (2)

Trykk fra media og befolkning (8).

- Sannsynligheten for at det skal skje en akutt hendelse tilknyttet gravide eller at det skal oppstå problemer i forhold til at lokal gynekolog ikke er tilgjengelig for katastrofekeisersnitt, er så lav at det er en risiko direktøren kan akseptere. Sannsynlighet for at personale skal oppleve trykk fra media og befolkning er stor, men innenfor en risiko som vi må akseptere. Direktørens vurdering er derfor at den samlede utredningen viser at det er forsvarlig å gjennomføre planlagt sommerdrift ved fødestuen i Lofoten. Kvaliteten i tjenesten for den gravide og fødende vil være akseptabel, så lenge anbefalinger følges av den gravide, svangerskapspoliklinikk og følgetjeneste opprettholdes, samt at det etableres en ambuleringsordning for gynekologisk poliklinikk, heter det i oppsummeringen.

Les også: Avgjørelse om sommerstenging nærmer seg

Protokollen

1. NLSH HF skal i størst mulig grad ha helseforetakets fødselstjeneste tilbud bemannet med fast ansatte, også om sommeren. Dette er en helsetjeneste hvor kvaliteten og pasientsikkerheten svært direkte følger av kvalitet og samhandlingskompetansen til de ansatte i tjenesten, herunder også deres kunnskap om interne rutiner og forhold.

2. Styret finner at den alternative organisering av tilbudet for sommeren 2016 som innebærer sommerstenging ved fødestua i Lofoten har et risikonivå som er akseptabelt og ber adm. direktør iverksette denne. Styret forutsetter at svangerskapspoliklinikk og følgetjeneste opprettholdes, samt at det etableres en ambuleringsordning for gynekologisk poliklinikk.

3. Styret presiserer viktigheten av god informasjon til brukere, leger og annet helsepersonell i god tid før iverksettelse. Det er en forutsetning at alle er inneforstått med endrede rutiner i ferieperioden. 
 

Utsatt

I februar i år valgte styret å utsette saken. Da sa direktør Strand til an.no at den økonomiske innsparinger på å sommerstengte fødestuen på Gravdal i juli måned var mellom 600.000 og 700.000 kroner.

Nå kommer forslaget på bordet igjen.

Det er da snakk om at fødene i Lofoten må reise til sykehusene i Bodø eller Vesterålen for å føde.

- Sannsynligheten for at det skal skje en akutt hendelse tilknyttet gravide eller at det skal oppstå problemer i forhold til at lokal gynekolog ikke er tilgjengelig for katastrofekeisersnitt, er så lav at det er en risiko direktøren kan akseptere, skriver Strand til styret.

Les kommentaren fra Lofotpostens sjefredaktør Marianne Steffensen Kielland: Akseptabel risiko?

Les også: Stengt fødestue ikke en akseptabel risiko

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken