– Sommerstenging av føden er en reduksjon i tilbudet

Kritisk: Elisabeth Holand leder aksjonsgruppa for Lofoten sykehus og føler den ene kampen etter den andre kommer for sykehuset. Hun frykter det i verste fall blir flere reduksjoner i tilbudet framover. En helhetlig diskusjon om hva sykehustilbudet i Lofoten skal være er nå nødvendig, mener hun.Foto: Arkiv

Kritisk: Elisabeth Holand leder aksjonsgruppa for Lofoten sykehus og føler den ene kampen etter den andre kommer for sykehuset. Hun frykter det i verste fall blir flere reduksjoner i tilbudet framover. En helhetlig diskusjon om hva sykehustilbudet i Lofoten skal være er nå nødvendig, mener hun.Foto: Arkiv

Artikkelen er over 4 år gammel

Styret i Nordlandssykehuset gikk tirsdag inn for å sommerstenge fødestua på Gravdal sommeren 2016.

DEL

Tirsdag ble det klart: Fødestua stenges 1 måned sommeren 2016

Elisabeth Holand leder aksjonsgruppa for Lofoten sykehus er ikke overrasket over vedtaket som ble gjort i styret i Nordlandssykehuset.

– Det som fikk styret til å snu i fjor var ikke at de ønsket å beholde et trygt tilbud, det var fordi det ikke var en god nok prosess hvor brukerne ble hørt. Jeg synes dette er skuffende. Man sier det er dette året og vi kommer til å følge opp at det blir kun i år, sier Holand som blant annet spør seg hvorfor Lofoten må akseptere et redusert tilbud og minner om at været kan være utfordrende i regionen også om sommeren.

Da saken ble utsatt i fjor var besparelsen på 686.000 kroner.

– Jeg føler at det er den ene kampen etter den andre. Nå må vi se på helheten, hva ønsker vi at sykehuset i Lofoten skal være? Vi er avhengig av noen tilbud befolkningen som er her har behov for, da hjelper det ikke å redusere, sier Holand.

Både den pågående kampen for akuttkirurgien ved sykehuset og også et helårig fødetilbud er viktig framover sier hun.

– Bare starten?

Holand frykter fortsettelsen etter at man nå gikk for saken.

– Nå begynner man å snakke om ikke de ukene, kanskje er det ikke hele døgnet og ikke hele uka. Til slutt er det borte, sier hun og mener det ikke er snakk om krisemaksimering.

– Status er at det er en reduksjon i tilbudet, man kan ikke si noe annet, slår hun fast.

Lofotposten omtalte mandag ettermiddag at brukerutvalget i Nordlandssykehuset i forkant av styremøtet tirsdag sa ja til sommerstenging, men kun i 2016.

Dette ble vedtatt:

Protokollen

1. NLSH HF skal i størst mulig grad ha helseforetakets fødselstjeneste tilbud bemannet med fast ansatte, også om sommeren. Dette er en helsetjeneste hvor kvaliteten og pasientsikkerheten svært direkte følger av kvalitet og samhandlingskompetansen til de ansatte i tjenesten, herunder også deres kunnskap om interne rutiner og forhold.

2. Styret finner at den alternative organisering av tilbudet for sommeren 2016 som innebærer sommerstenging ved fødestua i Lofoten har et risikonivå som er akseptabelt og ber adm. direktør iverksette denne. Styret forutsetter at svangerskapspoliklinikk og følgetjeneste opprettholdes, samt at det etableres en ambuleringsordning for gynekologisk poliklinikk.

3. Styret presiserer viktigheten av god informasjon til brukere, leger og annet helsepersonell i god tid før iverksettelse. Det er en forutsetning at alle er inneforstått med endrede rutiner i ferieperioden. 
 

– Akseptabel risiko

Som Lofotposten har omtalt tidligere mener direktør Paul Martin Strand at risikoen er akseptabel med å stenge i juli kommende sommer.

Foruten at det ikke vil være åpent for fødsler på Gravdal i perioden vil man heller ikke ha gynekolog i beredskap for katastrofekeisersnitt.

– Sannsynligheten for at det skal skje en akutt hendelse tilknyttet gravide eller at det skal oppstå problemer i forhold til at lokal gynekolog ikke er tilgjengelig for katastrofekeisersnitt, er så lav at det er en risiko direktøren kan akseptere, heter det blant annet i sakspapirene.

– Vil bli ivaretatt

Direktør Paul Martin Strand sa i møtet ifølge Avisa Nordland at forsvarligheten vil bli ivaretatt, og at det planlegges orienteringsmøter med fastleger og de ansatte på fødestua i Lofoten.

Lofotposten lyktes ikke å få en kommentar fra Strand tirsdag.

I vedtaket tirsdag heter det blant annet at det forutsettes at svangerskapspoliklinikk og følgetjeneste opprettholdes, og at det kommer på plass en ambuleringsordning for gynekologisk poliklinikk.

Les også kommentaren fra Lofotpostens sjefredaktør, Marianne Steffensen Kielland:

Akseptabel risiko?

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken