Leknes har gjort det. Svolvær skal gjøre det.

Å grave opp sentrum er ikke noe artig. Det tar tid, det får konsekvenser for innbyggere og næringsliv, og det blir til tider dårlig stemning. I det hele tatt, graving i et bysentrum er en uttømmelig kilde til irritasjon.

Og uansett hvor kort eller lang tid det tar, så vil noen mene at det burde kunne skje raskere.

Det har de selvfølgelig rett i. Man kunne gjort det på halve tiden, og halve tiden av det igjen. Men da vil det koste enda mer, og det er ikke sikkert at politikerne vil betale den summen.

For det er faktisk en dal av anbudskomplekset hvor lang tid en tilbyder skal få lov å bruke.

Verken Storgata i Leknes eller Svolvær er så store jobber at man kan forvente at en stor nasjonal tilbyder kommer feiende inn på banen med en hær av sjåfører, gravemaskinførere, grunnarbeidere, elektromontører og prosjektledere.

Å kunne få bruke eksisterende kompetanse og kapasitet er en del av attraktiviteten til prosjektet.

På Leknes ble jobben spesielt utfordrende, siden Storgata er selve nerven i byen, og omkjøringsmulighetene er få. Pluss at bruken av de omkjøringsmulighetene som er der, innebar følgekonsekvenser for flere. Ikke minst barnefamilier som plutselig fikk masse trafikk forbi huset sitt. Svolvær har en gatestruktur som trolig vil gjøre det noe enklere å holde flyten gjennom byen store deler av tiden.

Så skal vi heller ikke glemme betydningen av alt det uforutsette som dukker opp når man graver opp gater som fikk sin første tekniske infrastuktur for hundre år siden. De som visste hvor alt lå er for lengst vandret heden, og de etterlot seg sjelden nevneverdig med dokumentasjon. Det betyr at man meter for meter vil komme over vann, avløp, elektrisitet og kommunikasjon som man må finne ut hva er før man går videre.

Slikt tar tid.

Arbeidene i Leknes tok til rett etter Høstvekka i 2019, og vil være ferdig på våren 2022.

Det mest omfattende alternativet i Svolvær er stipulert til å ta to år.

Med noen overraskelser i bakken, er sannsynligvis oppgraderingen i de to lofotbyene like tidkrevende.

Til slutt en spoiler, hentet fra de mange sitatene "ukjent" har etterlatt seg:

- Ikke for å ødelegge slutten for deg, men alt kommer til å gå bra.